SKEMAER & SKABELONER

ANSØGNINGSSKEMA
WRAP RAPPORT FYN
BUDGET- & REGNSKABSSKABELONER
LANCERINGSPLAN & LANCERINGSOPLÆG
STØTTEMODTAGERS BERETNING
ANSØGNINGSSKEMA

ANSØGNINGSSKEMA

Klik på billedet for at downloade FilmFyns ansøgningsskema


WRAP RAPPORT FYN

WRAP RAPPORT FYN

FilmFyns Wrap Rapport Fyn skal typisk afleveres løbende måned plus en måned efter sidste optagedag eller sidste postproduktionsdag på Fyn er afsluttet, afhængig af hvad der er anført i FilmFyns produktionsstøtteaftale med producenten.

Ved godkendelse af Wrap Rapport Fyn udbetales en rate af den bevilligede støtte.

Formålet med rapporten er at genbekræfte og evt. opdatere visse oplysninger fra ansøgnings- og aftaletidspunkt og tilvejebringe statistiske oplysninger til FilmFyns brug.

Rapporten består af oplysninger til indtastning i nedenstående skema samt budgetopfølgning (kostrapport) og andre opdaterede bilagsdokumenter fra ansøgnings- og aftaletidspunktet.

Rapporten inkl. bilag skal sendes samlet på mail til FilmFyns Projekt- og produktionsleder Conny Nielsen på conny@filmfyn.dk.

Klik på linket for at downloade pdf-filen:

BUDGET- & REGNSKABSSKABELONER

BUDGET & REGNSKABSSKABELONER

Ved udarbejdelsen af budget- og regnskabsdokumenter anbefaler FilmFyn at hente inspiration i eller anvende nedenstående skabeloner:

LANCERINGSPLAN & LANCERINGSOPLÆG

LANCERINGSPLAN & LANCERINGSOPLÆG

Ved udarbejdelsen af lanceringsplan/lanceringsoplæg anbefaler FilmFyn brug af skabeloner fra DFI.

Hvis der på ansøgningstidspunktet er en distributør for projektet kan DFIs skabelon for lanceringsoplæg anvendes. Alternativt kan DFIs skabelon for udvikling lanceringsoplæg eller FilmFyns egen skabelon anvendes.

STØTTEMODTAGERS BERETNING

STØTTEMODTAGERS BERETNING

Klik på billedet for at downloade skabelon til FilmFyn Støttemodtager Beretning.