FYNSKE FILMARBEJDERE

FIND FYNSKE FILMRESSOURCER

FilmFyn Databasen har primært til formål at synliggøre fynske filmressourcer i form af freelance filmarbejdere, skuespillere og filmspecifikke virksomheder over for film- og tv-producenter, der søger om støtte fra FilmFyn og skal budgettere med udgifter i FilmFyns område (der består af alle fynske kommuner undtagen Middelfart). 

FilmFyn Databasen har i udgangspunkt samme kategorier som DFI-bogen.

Som bruger af databasen er det muligt at søge på:

   • Funktion (faggrupper eller firmaer)
   • Erfaringsniveau (firma, erfaren, trainee, praktikant)
   • FilmFyn kommune
   • Navn/fritekst
   • Titler på produktioner i medlemmernes filmografi

HVEM KAN OPTAGES

FilmFyn Databasen har i udgangspunkt samme kategorier som DFI-bogen, som er for professionelle og firmaer beskæftiget i den danske filmbranche. Forventningen til de fleste medlemmer er derfor, at man har erfaring fra minimum 3 professionelle film- eller tv-produktioner. Det er dog muligt at blive registreret som potentiel trainee og praktikant (se længere nede i denne vejledning).

ENKELTPERSONER:

(instruktører, klippere, fotografer, skuespillere mv.) Enkeltpersoner / freelance filmarbejdere / skuespillere skal have folkeregisteradresse i FilmFyns område. FilmFyn har pga. efterspørgsel fra producenter tilføjet en kategori for professionelle skuespillere på Fyn. Det er ikke muligt at blive registreret som statist (der henvises til statistkoordinatorer).

FIRMAER / VIRKSOMHEDER:

(produktions- og postselskaber, udlejning af produktionsrelateret udstyr, set- og dekorationsbyg, studier mv.) Med virksomheder i FilmFyns område forstås virksomheder hvis adresse ifølge Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) er registreret i FilmFyns område og har en indehaver og/eller mindst en ansat med folkeregisteradresse i FilmFyns område, som bemander virksomheden i FilmFyns område. Hvis der er tale om en indehaver skal vedkommende være reel ejer og eje mindst 50% af virksomheden, jf. data registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). 

ERFARINGSNIVEAU

Her skelnes mellem:

ERFAREN:

Joberfaring i den valgte funktion på minimum 3 professionelle film- eller tv-produktioner.

TRAINEE:

FilmFyn opfordrer med sin støttepolitik producenter til at engagere mindre erfarne fynske filmarbejdere i lønnede trainee stillinger. Du kan markere dig som mulig trainee, hvis du har nogen professionel erfaring, men ikke er helt erfaren nok i den valgte funktion og ønsker at dygtiggøre dig. Kan også vælges, hvis man ønsker at udvide sin eksisterende erfaring med et nyt fagområde. Begrund gerne i din profiltekst.

PRAKTIKANT:

Nogen erfaring med film- eller medieproduktion, fx kortfilm, men forholdsvis uerfaren på professionelle film- eller tv-produktioner og ønsker erfaring via ulønnet, eventuelt kortere praktik. 

HVORDAN GØR JEG

Medlemmer af FilmFyn Databasen opretter selv en profil bestående af:

   • Stamdata (kontaktinformationer)
   • Billede (portræt eller virksomhedslogo)
   • Profiltekst (kort tekst, der beskriver faglighed og erfaring)
   • Filmografi (oplistning af professionelle film- og tv-produktioner, man har arbejdet på)
   • Links (valgfri links til fx IMDB, showreel mv.)
   • Kategorier (faggrupper, mulighed for at vælge flere)
   • Erfaringsniveau (Ved valg af faggruppe skal medlemmer desuden vælge erfaringsniveau)