om filmfyn

FilmFyn er en regional filmfond, der støtter og investerer i spillefilm, tv-fiktion og kort- og dokumentarfilm med det mål at skabe vækst, udvikling og oplevelser, der bidrager til filmkulturen på Fyn og i Danmark.

I Europa er der omkring 70 regionale filmfonde. I Danmark findes to: FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje, begge beliggende uden for hovedstadsområdet.

Lige siden FilmFyn blev grundlagt i 2003 som et delvist privat, delvist offentligt ejet aktieselskab, har fonden bidraget til at cementere Fyns position som en region med et stærkt kultur- og erhvervsliv.

Med støtte til nu mere end 100 film- og serieproduktioner er FilmFyn katalysator for, at der kan skabes ”film fra hele landet”, som det bl.a. er målsætningen i den nuværende filmaftale.

Bag FilmFyn står en stærk, lokalt forankret ejerkreds, bestående af de ni fynske kommuner, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø samt TV 2 DANMARK og Fynsk Erhverv.

FilmFyns primære finansiering er det årlige driftstilskud fra ejerkommunerne samt en årlig statslig kulturbevilling, som er indeholdt i filmaftalen 2019-2023, og udbetales af DFI.

Driftstilskuddet fra ejerkommunerne udgør i 2021 knap 12 mio. kr. som svarer til 26 kr. pr. borger, og kulturbevillingen fra DFI knap 24 mio. kr.

Herudover er FilmFyn løbende initiativtager eller projektleder for bl.a. film- og mediepædagogiske projekter, talentudvikling, filmturisme og uddannelse for det fynske filmmiljø og branchen nationalt.

FilmFyn en regional filmfond i ordets bredeste forstand, men det er selve støtten, der er motoren i fondens maskinrum og dermed grundlaget for de tre strategiske fokusområder: At styrke udviklingen af nye filmrelaterede og kreative arbejdspladser, at øge Fyns synlighed regionalt og nationalt, og at levere et solidt filmpædagogisk fundament for fynske børn og unge.

FILMFYNS ÅRSRAPPORT 2023

Læs om effekten af den regionale filmfond FilmFyn