Krav til PR & Markedsføring

KRAV TIL PR / MARKEDSFØRING

Så snart der er indgået kontrakt mellem producenten og FilmFyn, offentliggøres projektet på FilmFyns støttetildelingsoversigt og en række krav til PR og markedsføring træder i kraft, herunder offentliggørelse af FilmFyns investering i projektet, set-besøg under optagelserne og en særlig fynsk gallapremiere.

I et samarbejde med FilmFyn skal producenten arbejde for at skabe PR og synlighed omkring projektet og FilmFyns investering i projektet over for FilmFyns interessenter. Herudover skal det aftales, på hvilken måde FilmFyns engagement kan promoveres nationalt. For at sikre den størst mulige synergi omkring markedsføring af projektet skal producenten informere broadcaster, distributør og andre relevante parter om FilmFyns krav til PR og synlighed, som beskrevet herunder og i kontrakt.

OFFENTLIGGØRELSE OG PRESSE UNDER OPTAGELSER I FILMFYNS OMRÅDE

Ved tidspunktet for underskrift af kontrakt offentliggøres projektets stamdata og FilmFyns støttebeløb på FilmFyns støttetildelingsoversigt. Herefter udsender FilmFyn i samråd med producenten en pressemeddelelse, der offentliggør projektet nærmere og annoncerer optagestart i FilmFyns område. FilmFyn og producenten samarbejder ligeledes om løbende presse i forbindelse med castings eller andre relevante emner i relation til FilmFyns område.

SET-BESØG UNDER PRODUKTIONEN I FILMFYNS OMRÅDE

Et eller flere set-besøg for lokal og national presse samt andre FilmFyn-interessenter i forbindelse med optagelserne i FilmFyns område. FilmFyn arrangerer i samråd med producenten set-besøgene. Producenten dækker omkostninger forbundet med deltagelsen af repræsentanter fra projektet. FilmFyn afholder øvrige omkostninger.

LØBENDE AFLEVERING AF PR-MATERIALE M.M.

FilmFyn har ret til at offentliggøre alle oplysninger om filmen i forbindelse med FilmFyns informations- og pressearbejde, medmindre andet er skriftligt aftalt med støttemodtager eller følger af lovgivning.
Producentens skal løbende levere nedenstående materiale vederlagsfrit og til fri brug for FilmFyn:

   • Teasere / trailere
   • Klip fra filmen/serien (EPK)
   • Plakat og/eller andet artwork som digitale filer, samt 5 stk. fysiske plakater, som fremsendes i forbindelse med FilmFyns gallapremiere
   • Filmen/seriens pressefotos*
   • Bag-om-billeder fra optagelserne i FilmFyns område*
   • 5 stk. DVD eller anden form for digital kopi af filmen/serien som en del af endeligt afleveringsmateriale

*Alle billeder skal afleveres med krediteringsangivelse af fotografen, angivelse af afbillede personer og filmens titel.

Støttemodtager er forpligtet til at indgå aftale med de relevante rettighedshavere og medvirkende, der sikrer, at FilmFyn frit og uden begrænsninger kan udnytte rettigheder til den færdige produktion, som beskrevet i FilmFyns vilkår.

OBS: Ved aflevering af regnskab og endelig rateudbetaling er det producentens ansvar at sikre sig og oplyse FilmFyn om, at alle materialer fra ovenstående liste er afleveret til FilmFyn.

GALLAPREMIERE I FILMFYNS OMRÅDE

Deltagelse af producent, instruktør, skuespillere eller andre for filmen/serien profilerede personer til en eksklusiv gallapremiere i FilmFyns område, hvor FilmFyn har mulighed for at invitere en række centrale personer; politikere, fynske filmfolk, leverandører, statister o.a. samarbejdspartnere. Gallapremieren i FilmFyns område skal finde sted før enhver anden offentlig visning af filmen/serien i Danmark, eksempelvis visning i Biografklub Danmark, presseture i landets biografer og andre offentlige rum eller andre særlige galla- og forpremierer. Producenten leverer filmen/serien til visning og en oversigt over fynske holdmedlemmer, leverandører, statister m.v., som skal inviteres med til gallapremieren. FilmFyn arrangerer i samråd med producenten eventen. Producenten dækker omkostninger forbundet med deltagelsen af repræsentanterne fra projektet samt levering af filmen/serien. FilmFyn afholder øvrige omkostninger.

PRÆSENTATION AF PROJEKTET OG TANKERNE BAG

FilmFyn har mulighed for i samråd med producenten at arrangere en præsentation af projektet og tankerne bag med projektets producent, instruktør, skuespiller eller andre for projektet profilerede personer. Producenten dækker omkostninger forbundet med deltagelsen af repræsentanter fra projektet. FilmFyn afholder øvrige omkostninger.

ANDRE AFLEDTE EFFEKTER OG SYNLIGHEDSSKABENDE AKTIVITETER

I det omfang det er muligt skal producenten efter forudgående aftale med FilmFyn bidrage positivt til aktiviteter, som har til formål at gavne udviklingen af det fynske filmmiljø og skabe størst mulig lokalt forankret synlighed omkring projektet og FilmFyns investering i projektet.

Andre afledte samarbejder/aktiviteter kan eksempelvis være, men er ikke begrænset til, at producenten indgår for produktionen relevante samarbejder med fynske filmuddannelsestilbud, muliggør at kulisser og kostumer fra projektet kan bevares og/eller udstilles af lokale aktører på Fyn og stiller eventuelt egenproducerede bag-om-videoklip fra produktionen til rådighed for FilmFyn vederlagsfrit og uden tidsbegrænsning.

Alle eventuelle afledte aktiviteter planlægges i samråd mellem FilmFyn og producenten. Alt materiale, der indeholder rettighedsbærende elementer fra projektet, skal godkendes af producenten inden brug.

KREDITERING

Jf. FilmFyns vilkår skal det fremgå af projektets fortekster, at projektet er produceret med støtte fra FilmFyn og FilmFyns logo skal anvendes, medmindre andet af kunstneriske grunde er aftalt mellem producenten og FilmFyn. I filmens krediteringstekster (rulletekster) og i alt PR- og reklamemateriale skal det ligeledes fremgå, at projektet er produceret med støtte fra FilmFyn v/Klaus Hansen ligesom FilmFyns logo skal anføres. Udformningen af krediteringstekster (rulletekster), PR- og reklamemateriale mv., der vedrører FilmFyn, skal forhåndsgodkendes af FilmFyn.

FILMFYNS LOGO

FilmFyns logo kan hentes her 

FILMFYNS PR-KONTAKTPERSON

For nærmere aftale omkring PR, events/aktiviteter og pressearbejde kontakt:
Kommunikationskoordinator Cecilie Kallesøe, cecilie@filmfyn.dk, mobil: 5387 1762

(Senest opdateret 5. april 2019)