Støttepolitik

FilmFyns formål er at skabe erhvervsmæssig vækst og beskæftigelse ved investering i produktioner, der helt eller delvist produceres i det fynske område, der omfatter Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner samt øvrige associerede kommuner, der yder direkte eller indirekte driftstilskud, alt med henblik på fremme af filmkunst og filmkultur i området.

FilmFyn kan støtte udviklingen og produktionen af danske spillefilm, animationsfilm, kort- og dokumentarfilm og tv-serier med det formål at understøtte produktioner af høj kunstnerisk og populærkulturel kvalitet med en relevant fynsk fortællemæssig og/eller produktionsmæssig dimension.

FILMFYNS MIDLER: 2 SPOR, 3 ORDNINGER

FilmFyns støttemidler består af statslige midler fra Filmaftalen 2019-2023 og kommunale midler fra fondens fynske ejerkommuner. Der er derfor to spor i fondens støttepolitik, som rummer i alt fire støtteordninger.

SPOR 1: Produktions- og udviklingsstøtte til spillefilm og dokumentarfilm

FilmFyns midler fra Filmaftalen til produktions- og udviklingsstøtte til spillefilm og dokumentarfilm er gennemsnitligt 24 mio. kr. pr. år.

SPOR 2: Produktions- og udviklingsstøtte til tv-serier

FilmFyns kommunale midler fra fondens ejerkommuner til produktions- og udviklingsstøtte af tv-serier er gennemsnitligt 4,2 mio. kr. pr. år.

FilmFyn har tre støtteordninger:

   • Spillefilm
   • Dokumentarfilm
   • TV-serier

Der kan søges til følgende faser i produktionen:

   • Manuskript- og udviklingsstøtte
   • Produktionsstøtte

Klik på den enkelte støtteordning for at læse mere om kriterier og ansøgning.

Se den aktuelle status for allokerede midler her.