PARTNERSKABER

KULTURREGION FYN

Kulturregion Fyn – er et samarbejde mellem 9 fynske kommuner og Kulturministeriet omkring fremme af kultur på Fyn herunder visuel kultur. FilmFyn deltager aktivt i dette samarbejde med støtte til blandt andet projekter rettet mod unge.

DESTINATION FYN

Destination Fyn, Fyns tværkommunale non-profit turismeorganisation, er FilmFyns samarbejdspartner i forbindelse med udvikling af bl.a filmturisme på Fyn.

VISION DENMARK

VisionDenmark er erhvervsklyngen for spil, film, TV, animation og XR. FilmFyn er medinitiativtager og partner i klyngen, som samler økosystemet på tværs af Danmark for at skabe innovation og vækst i den digitale visuelle industri. Læs mere på www.visiondenmark.dk

CINE-REGIO

Cine-Regio – sammenslutningen af 43 europæiske regionale filmfonde – fra Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein til Apulia Film Fund, Italien, der alle arbejder med øje for vækst og kulturel mangfoldighed inden for de europæiske regioner.

BÆREDYGTIG FILM & TV PRODUKTION

Bftp er en dansk alliance initieret af Vision Denmark. Målet er at understøtte en ambitiøs grøn omstilling af dansk film- og tv-produktion hvor hensynet til dansk indhold, arbejdspladser og konkurrenceevne går hånd i hånd med hensynet til miljø og klima. Udover Vision Denmark er partnerne i alliancen: Producentforeningen, Det Danske Filminstitut, DR, TV 2, Den Vestdanske Filmpulje, FilmFyn, Discovery, NENT Group og Nuuday.

STREGEN I SANDET

FilmFyn støtter op om kampagnen Stregen i sandet ➖ Stregen i sandet giver konkrete råd til at stoppe grænseoverskridende adfærd i film-, tv- og scenekunst. Vi har alle sammen et ansvar for at ændre den kultur, der har præget vores branche alt for længe. Vi skal begrave ideen om, at dét at sige fra ødelægger den gode stemning. En god stemning giver aldrig plads til krænkende adfærd. Så hvis du oplever en situation der er grænseoverskridende, så grib ind, hent hjælp, følg op.