FilmFyns PRIVATLIVSPOLITIK

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan FilmFyn (“FilmFyn” eller ”vi”) håndterer de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden. Privatlivspolitikken beskriver ligeledes håndtering af personoplysninger, som vi modtager ved e-mail-korrespondance.

1. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler oplysninger om dig på to måder:

   • Ved brug af Cookies
   • Ved at du selv afgiver oplysninger

Bemærk, at visse personoplysninger kan være nødvendige at indsamle for, at du kan anvende websitets funktioner. Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Vi indsamler personoplysninger til forskellige formål, herunder:

   • Fremsendelse af FilmFyns nyhedsbreve med MailChimp
   • Registrering i FilmFyn Databasen over fynske filmressourcer
   • Tilmelding til forpremierer og andre begivenheder og events, som FilmFyn arrangerer

Oplysninger, der indsamles og registreres, er bl.a. navn, adresse, postnummer, e-mail, telefonnummer, i særlige tilfælde køn og alder og i forbindelse med FilmFyn Databasen billede, profiltekst, filmografi, faggrupper og erfaringsniveau.

Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter gældende lovgivning.

Vi afgiver som udgangspunkt aldrig personoplysninger til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt har givet samtykke hertil. Vi kan dog dele dine personoplysninger med leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift, hosting mv. Vores leverandører og samarbejdspartnere er forpligtet af databehandleraftaler.

Personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

2.1 COOKIES
Vi bruger cookies på vores website. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde her: Om Cookies.

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies, er:

   • Brugerfunktionalitet som sidenavigation, husker login, sprog o.l.
   • Anonyme trafikmålinger, så vi ved, hvor mange der besøger vores website
   • At registrere om brug

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3 nedenfor.

2.2 SOCIALE MEDIER
FilmFyn administrerer en række sociale medier Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Som administrator på disse sider giver FilmFyn tredjepart som f.eks. Facebook og YouTube, som er ejet af Google, mulighed for at placere cookies på brugerens computer eller ethvert andet medie, når vedkommende besøger siderne, uanset om denne person har en konto på det pågældende sociale medie. Disse cookies placeres med henblik på at lagre oplysninger om brugerne, og er aktive i op til to år, hvis ikke de slettes.

De lagrede oplysninger kan vedrøre demografisk information om målgruppen, bl.a. tendenser for så vidt angår alder, køn, forholdsstatus og arbejde, oplysninger om målgruppens livsstil og interesseområder og oplysninger om brugerne af sidens køb og købsadfærd online, kategorier af varer eller tjenesteydelser, der interesserer målgruppen mest, og geografiske oplysninger, som gør det muligt for tredjepart og FilmFyn som administrator at foretage specifikke salgsfremstød, målrette begivenheder og informationsudbud. Al data videregives til FilmFyn og tredjepart i anonymiseret form.

Se Facebooks privatlivspolitik
Se YouTubes / Googles privatlivspolitik

3. SAMTYKKE
Når du bruger vores website, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke.Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe FilmFyns udnyttelse af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til gældende lovgivning.Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykke.Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi tilbyder på vores website.

4. SIKKERHED
Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

5. DINE RETTIGHEDER
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.Du kan gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger, og du har ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.I visse tilfælde har du også ret til at bede om at få en oversigt over dine personlige oplysninger i et struktureret og maskinskrevet format, ligesom du kan have ret til at bede os om at overlevere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

6. LINKS TIL ANDRE WEBSITES MV.
Vores website kan indeholde links til andre websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre websites (tredjepartswebsites) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjepartswebsite, bør du læse websiteejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

7. ÆNDRINGER AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN
Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre websitet.

8. KONTAKT
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til f.eks. FilmFyns privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

FilmFyn A/S
Østergade 17, st.
5600 Faaborg
E-mail: mail@filmfyn.dk

(opdateret 24. maj 2018)