Ny filmaftale viser solid opbakning til de regionale fonde og vil styrke det fynske filmmiljø

Under overskriften “En stærk filmnation” er en ny politisk filmaftale i dag faldet på plads, og den skal de kommende fire år styrke den lokale filmproduktion ved at tilføre flere midler og intensivere fokus på talentudvikling.

De seneste år er flere fynske filmfortællinger som DEN DER LEVER STILLE og NÅR BEFRIELSEN KOMMER udsprunget af den regionale filmstøtte fra FilmFyn og har skabt en positiv udvikling af det fynske filmmiljø. En ny filmaftale sikrer økonomi til at fortsætte og styrke udviklingen af det fynske filmmiljø, fremtidens fynske filmtalenter, og den fynske fortælling. Filmaftalen, der forhandles hvert fjerde år, danner rammerne for statens støtte til hele filmområdet og er en klar anerkendelse af den positive udvikling, som vi har oplevet i det fynske filmmiljø de seneste år, med støtte fra de lokale kommuner.

“I FilmFyn er vi først og fremmest glade for anerkendelsen af den betydning, regionale filmfonde som FilmFyn har for dansk film, og vi ser frem til at fortsætte vores arbejde med at sikre høj kvalitet i alle filmproduktioner. Med flere penge til den regionale filmproduktion, og målrettede midler mod uddannelse samt styrkelse af hele fødekæden, forventer vi en bæredygtig udvikling af de regionale filmmiljøer i de kommende år.” siger formanden for FilmFyn, René Szczyrbak.

Med den nye filmaftale videreføres den årlige statsstøtte til hver af de to eksisterende regionale fonde, FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje, på hver minimum 27,0 mio. kr. årligt. Hvis den kommunale medfinansiering til fonden overstiger 15 mio. kr. årligt, kan fonden altså se frem til et statsligt tilskud på op til 40 mio. kr. årligt. De regionale filmfonde får dertil mulighed for at uddele statslige midler som minorstøtte til danske producenter, der gennem samarbejder med udenlandske selskaber, øger mulighederne for at fastholde dansk arbejdskraft, mens der opbygges international erfaring og netværk samtidig.

René Szczyrbak fortsætter: “FilmFyn takker de mange fynske folketingspolitikere, som har medvirket i hele processen, ligesom vores egen direktør, Klaus Hansen, samt direktøren for Den Vestdanske Filmpulje, Steen Risom, har ydet et langt og sejt træk i kampen for at bevare og styrke de regionale filmfonde.”

Filmaftalen sikrer samtidig øgede midler til talentudvikling og statstilskud til drift af blandt andet den fynske foreningsuddannelse 18Frames. Filmaftalen for 2024-2027 er blevet indgået mellem Regeringen (Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre) samt Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet. Aftalen sætter rammerne for den statslige støtte til dansk film de næste fire år, hvor staten samlet set investerer mere end 620 mio. kr. årligt i filmsektoren, størstedelen af midlerne til Det Danske Filminstitut.

Find den fulde filmaftale på Kulturministeriets hjemmeside.