FilmFyn støtter kampagnen Stregen i Sandet

Nu trækker vi en Streg i Sandet! Vi vil have en tryg og værdig arbejdskultur i film- tv- og scenekunstbranchen. 2022 skal ikke kun være året, hvor vi snakker om krænkelser og grænseoverskridende adfærd – det skal være året, hvor vi handler på det! Derfor er FilmFyn gået med i kampagnen Stregen i Sandet. 

I film-, tv- og scenekunstbranchen har vi brug for en arbejdskultur, hvor det er trygt at sige fra over for grænseoverskridende adfærd. Både når det vedrører os selv, men også vores kollegaer.

Derfor er vi på tværs af brancheorganisationer og fagforbund gået sammen om denne kampagne, som skal være med til at sætte gang i en kulturforandring. Vi skal blive bedre til at passe på hinanden. Bedre til at trække en streg i sandet, når en situation er ved at blive grænseoverskridende, og der opstår problemer i samarbejdet.

Det er entydigt arbejdsgiverens ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø, men det er samtidig en opgave, som vi kun kan løse sammen – arbejdsgivere og ansatte. Arbejdskulturen er vi sammen om at skabe. Vi ønsker en kultur uden grænseoverskridende adfærd. Det er målet med Stregen i sandet, som er et fælles initiativ taget af lønmodtagere og arbejdsgivere i hele vores branche.

“Vi har i flere år arbejdet hen imod en sund og sikker arbejdskultur i filmbranchen. Det er et skridt på vejen, men er ikke nok når FilmFyn kræver at ansøgere har en politik for at forebygge og behandle krænkelser og mobning på produktionerne. Alle skal være med – fra yngste runner til de gamle og erfarne foran og bag kameraet. Stregen i Sandet er et vigtigt værktøj til at nå målet. Både fordi der står så mange organisationer bag, og fordi så mange gode branchefolk bakker op. Handling skaber forvandling.”

Klaus Hansen, Direktør FilmFyn og ambassadør for Stregen i Sandet.