FILMFYN SØGER ADMINISTRATIV CHEFKONSULENT

FilmFyn har de sidste år været inde i en rivende udvikling, og vi søger derfor med tiltrædelse snarest muligt en administrativ chefkonsulent der vil få det faglige ledelsesansvar for vores administrative rammer. 

Chefkonsulentens arbejdsopgaver vil med reference til direktøren omfatte: 

  • Vedligeholdelse og udvikling af de administrative og juridiske rammer for udførelsen af FilmFyns politik for støtte til film- og tv-serier samt støtte til projekter, der understøtter vores strategiske mål. 
  • Udarbejdelse og godkendelse af juridiske aftaler.  
  • Selskabsretslige arbejdsopgaver, herunder bistå direktøren ved generalforsamlinger, bestyrelsesbetjening mv. 
  • Ansvar for at vores overordnede forretningsgange, it-værktøjer og øvrige kontorfaciliteter er i orden. 
  • Projektledelse af ad hoc strategiske projekter 

FilmFyn har en organisation, der udover direktøren består af executive producer, regnskabschef, eventkoordinator og kommunikationskoordinator. Hertil kommer eksternt tilknyttede i forbindelse med konkrete projekter. Vi har alle afgrænsede ansvarsområder og arbejder løbende med at tilpasse grænseflader og processer for samarbejdet mellem de enkelte ansvarsområder. Da vi er en lille organisation, er vi hver især parate til at assistere og tage over, når der er behov for det. 

Hvem er du?

Vi søger en person med stærke administrative kompetencer. Personen skal have dokumenteret erfaring i at udvikle og anvende juridiske rammer samt kendskab til at arbejde ud fra forvaltningsretlige principper, men skal ikke nødvendigvis være jurist. FilmFyn er et delvis offentligt ejet aktieselskab, og derfor vil et vist kendskab til forvaltningsret være en fordel. Kendskab til film- og/eller tv-produktion vil også være en fordel, men kan også være erfaring fra en administrativ tilgang til projekter og projektledelse.  

Personen, vi søger, skal både kunne løfte de givne driftsopgaver og bidrage til FilmFyns samlede udvikling og udvikling af eget ansvarsområde. Du skal kunne lide at arbejde i en hektisk hverdag, hvor vi løbende skal prioritere vores arbejdsopgaver. FilmFyn arbejder både i og for en kreativ branche. Vores målsætninger er sat af FilmFyns kommunale og private ejere samt en statslig bevilling til filmstøtte. For at nå FilmFyns mål arbejder vi sammen med et stort antal partnere på Fyn og resten af Danmark. Evnen til at samarbejde både internt og med vores samarbejdspartnere er derfor en meget vigtig kompetence. 

Den rette person har formodentlig en videregående eller mellemlang uddannelse inden for økonomi, jura, offentlig administration eller projektledelse.

Søg jobbet

Ansættelsen sker på FilmFyns kontor i Faaborg. Det er en fuldtidsstilling – og pt. arbejder vi tre dage fra kontoret og to dage med hjemmearbejde. Løn og ansættelsesvilkår efter aftale. Tiltrædelse snarest muligt efter aftale. 

For yderligere oplysninger kontakt Klaus Hansen, FilmFyns direktør på tlf. 20810959. 

Ansøgning sendes til klaus@filmfyn.dk med ansøgningsfrist den 24. oktober.