Et Spændende Fynsk Filmår

Foto: OFF – Odense International Film Festival

Et travlt, produktivt og spændende fynsk filmår i 2021.

I denne uge offentliggøres nomineringerne til årets Robert pris. 7 FilmFyn-støttede film nomineret i 28 kategorier. Og med flere film der har succes på de internationale festivaler, så er 2021 et rigtig godt fynsk filmår.

I det forgangne år har vi også fået styrket rammerne for den regionale talentudvikling rettet mod spillefilm. Den Vestdanske Filmpulje, New Danish Screen på Det Danske Filminstitut og FilmFyn har igangsat det fælles landsdækkende talentudviklingsinitiativ “Nye steder – nye stemmer”. Initiativet er et forløb for talenter, der kan udvikle deres spillefilmprojekt i professionelle rammer. Ét fynsk projekt er i gang med et forløb under ”Nye steder – nye stemmer”, og vi glæder os til resultatet.

Omkring 40 film har fået udviklings- og/eller produktionsstøtte i 2021 suppleret med pressebesøg, premierer og kommunikation, når det går filmene godt i ind og udland. Støtten til tv-serier, dokumentarfilm og spillefilm der bliver optaget og produceret på Fyn, er omdrejningspunktet for målsætningerne om udvikling af fynske filmarbejdspladser at medvirke til at gøre Fyn synlig som kulturregion, og til at styrke fynske børn og unges forståelse for film og medier. Alt hvad vi laver på FilmFyn skal ses inden for disse mål.

Men vi kan ikke gøre det alene. Ejerkommunernes økonomiske og aktive støtte er afgørende. Hertil kommer et nærmest dagligt samarbejde med de øvrige fynske filmaktører (bl.a. OFF, Filmværkstedet, 18 Frames, SDU Manus, SVEND) og ikke mindst, samarbejdet med de fynske turist- og erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner og mange andre organisationer, virksomheder og enkeltpersoner. 

Det skal særligt nævnes, at vi i 2021 fik taget hul på spørgsmålet om uddannelse af nye medarbejdere til produktion af film- og tv-serier. UCL har påtaget sig opgaven med at udvikle en uddannelse til produktionsafdelingen. Og SDE har på deres frisøruddannelse indført et tilvalgsfag og etableret et AMU-kursus – der skal give nyuddannede såvel som færdiguddannede et grundkursus i filmproduktion. Begge initiativer er med til at imødekomme et samlet branchebehov for nye medarbejdere og vil være med til at understøtte udviklingen af den fynske branche.

På Fyn har vi i alt 17 biografer – hvad enten det er foreningsbiografer eller privatdrevne biografer, er de alle sammen drevet med stor entusiasme og det er altid en stor fornøjelse at have arrangementer sammen med de fynske biografer.

Filmåret 2021 slutter desværre med at biograferne på grund af corona-nedlukning samlet set har solgt mindre end halvdelen af de billetter de plejer at sælge. Det er i biograferne filmenes kreative og publikumsmæssige succes første gang bliver målt. Biograferne er vigtig for alle dem der står bag filmen, og er vigtig for FilmFyn der er med til at støtte filmene. Vi må derfor klamre os til de optimistiske meldinger der i disse dage kommer fra eksperterne om at vi i 2022 kommer til at se lyset for enden af den mørke corona-tunnel.

Med dette håb for 2022, skal jeg takke for samarbejdet i 2021 både til alle Jer der står bag de film som FilmFyn har støttet og en tak for samarbejdet til alle der er med til at aktivt understøtte FilmFyns målsætninger.

Den brede opbakning til FilmFyn og FilmFyns resultater i 2021 kan tilskrives støtten fra FilmFyns ni ejerkommuner. Tak for det – og tak til FilmFyns bestyrelse, der altid giver god og vigtig opbakning til vores arbejde.

Godt nytår.

Klaus Hansen
Administrerende direktør

28 nomineringer til FilmFyn-støttede produktioner

Danmarks Filmakademi har netop offentliggjort nomineringerne til Robert Prisen 2022, hvor film, tv-serier og professionelle filmarbejdere nomineres for deres indsats i dansk film og tv for året 2021. Og sikke en liste!

Læs hele historien om de fynske nomineringer her